بلاگ

ضرورت استفاده از نرم افزار جامع در تولید

متاسفانه در اغلب شرکتها تولیدی به خوبی از سیستمهای اطلاعاتی برای اداره و مدیریت منابع شرکت و کنترل قوانین سازمانی استفاده نمیشود. این در حالی است که می توان با  بهره گیری صحیح از این سیستم ها شاهد کاهش هزینه ها، افزایش راندمان، کاهش بهای تمام شده و در نهایت منفعت بیشتر شرکت بود.

قطعاً یکی از عوامل مهم در منفعت یا زیان یک شرکت، کیفیت تصمیم مدیران و کیفیت برنامه ریزی آنها برای منابع میباشد. شرط لازم برای اتخاذ تصمیم صحیح،داشتن اطلاعات جامع، بهنگام است. هرچند که داشتن اطلاعات درست تضمین کننده تصمیم صحیح نمیباشد و مستلزم کاردانی تصمیم گیرنده نیز می باشد ولیکن بدون داشت اطلاعات درست نمیتوان تصمیم صحیح اتخاذ کرد.

روشهای تهیه نرم افزار

بطور کلی دو روش برای تهیه نرم افزاری در یک سازمان و یا شرکت وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خود را دارد و هر سازمان و یا شرکت می بایست متناسب با شریط و اهداف خود یکی از این روش ها را انتخاب کند. این دو روش شامل خرید بسته های آماده نرم افزار و تهیه نرم افزار بصورت سفارشی میباشد.

خلاصه ای بر راهبری فناوری اطلاعات (بخش اول )

 

خلاصه اجرایی برای راهبری فناوری اطلاعات 

این مستند ترجمه آزادی است از مقاله خلاصه اجرایی راهبری فناوری اطلاعات که درسایت انستیتوIT Governance  ارائه شد.

ترجمه شده در شرکت داده پردازان حامی

 

مقدمه :

افزایش پیچیدگیهای تجارت، سرعت تغییرات، ارتباطات داخلی و جهانی شدن موجب شده است که فناوری اطلاعات بیش از پیش مستلزم هزینه و ریسک باشد و این در حالی است که این فناوری فرصتهای شگفتی را برای دگرگونی و توانمندی کسب کار فراهم آورده است.

هزینه ها، ریسکها و فرصتها نه تنها فناوری اطلاعات را برای بنگاههای اقتصادی یک مساله  استراتژیک برای رشد کرده بلکه آن را به یک مساله حیاتی برای بقاء نیز تبدیل کرده است.

خلاصه اجرایی برای راهبری فناوری اطلاعات (بخش پایانی)

چرا باید روی راهبری فناوری اطلاعات تمرکز نمود؟

اهمیت موضوع فناوری اطلاعات باعث شده که یکی از موضوعات مهم جلسات راهبردی اعضایی هیئت مدیره و مدیران اجرایی باشد. از انجا که اطلاعات و تکنولوژی حمایت کننده آن برای حیات و رشد سازمان ضروری می باشند. بنابراین راهبری فناوری اطلاعات بخش جدایی ناپذیری از راهبری سازمان می باشد.

نه تنها سرمایه گذاران پیام های محکمی در باره این راهبری میدهد، بلکه جامعه نیز خواهان مسئولت پذیر بیشتر هیئت مدیره و مدیران اجرایی در بخشهای خصوصی و عمومی هستند.

آیا نرم افزار آماده بخریم و یا بصورت سفارشی نرم افزار مورد نیاز خود را تهیه کنیم؟

هدف از خرید نرم افزار توسط یک سازمان و یا شرکت حل مسئله می باشد. بنابراین باید دید کدامیک از این روشها ما را به این هدف میرساند.

هیچکدام از این روشها به خودی خود بر دیگری رجحان ندارد و هرکدام داری محاسن و معیب خود میباشد. در انتخاب روش تهیه نرم افزار الویت اصلی با روشی است که بتواند مسئله را حل نماید و بعد از آن میتوان به قیمت و زمان نیز فکر کرد.

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.