بلاگ

بلاگ

خلاصه اجرایی برای راهبری فناوری اطلاعات (بخش پایانی)

چرا باید روی راهبری فناوری اطلاعات تمرکز نمود؟

اهمیت موضوع فناوری اطلاعات باعث شده که یکی از موضوعات مهم جلسات راهبردی اعضایی هیئت مدیره و مدیران اجرایی باشد. از انجا که اطلاعات و تکنولوژی حمایت کننده آن برای حیات و رشد سازمان ضروری می باشند. بنابراین راهبری فناوری اطلاعات بخش جدایی ناپذیری از راهبری سازمان می باشد.

نه تنها سرمایه گذاران پیام های محکمی در باره این راهبری میدهد، بلکه جامعه نیز خواهان مسئولت پذیر بیشتر هیئت مدیره و مدیران اجرایی در بخشهای خصوصی و عمومی هستند.

خلاصه ای بر راهبری فناوری اطلاعات (بخش اول )

 

خلاصه اجرایی برای راهبری فناوری اطلاعات 

این مستند ترجمه آزادی است از مقاله خلاصه اجرایی راهبری فناوری اطلاعات که درسایت انستیتوIT Governance  ارائه شد.

ترجمه شده در شرکت داده پردازان حامی

 

مقدمه :

افزایش پیچیدگیهای تجارت، سرعت تغییرات، ارتباطات داخلی و جهانی شدن موجب شده است که فناوری اطلاعات بیش از پیش مستلزم هزینه و ریسک باشد و این در حالی است که این فناوری فرصتهای شگفتی را برای دگرگونی و توانمندی کسب کار فراهم آورده است.

هزینه ها، ریسکها و فرصتها نه تنها فناوری اطلاعات را برای بنگاههای اقتصادی یک مساله  استراتژیک برای رشد کرده بلکه آن را به یک مساله حیاتی برای بقاء نیز تبدیل کرده است.

ضرورت استفاده از نرم افزار جامع در تولید

متاسفانه در اغلب شرکتها به خوبی از تئوریهای علمی برای اداره شرکت استفاده نمیشود. این در حالیستکه می توان با بکارگیری این دستاوردها شاهد کاهش هزینه ها، افزایش راندمان و در نهایت منفعت بیشتر شرکت بود.

قطعاً در یک شرکت تولید لازمه بهبود وضعیت، تصمیمگیری صحیح براساس مبانی علمی و اطلاعات جامع و صحیح است  این امر نیز مستلزم داشتن نرم افزار مناسب برای ثبت و پردازش اطلاعات می باشد.

روشهای تهیه نرم افزار

بطور کلی سه روش برای تهیه نرم افزاری در یک سازمان و یا شرکت وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خود را دارد و هر سازمان و یا شرکت می بایست متناسب با شریط و اهداف خود یکی از این روش ها را انتخاب کند.

زیر مجموعه ها

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.