بلاگ

ERP یا BPMS?

ERP یا BPMS؟

برای پاسخ به این سوال لازم است کمی به عقب  برگریدیم و تاریخچه و فلسفه بوجود آمدن این محصولات را بررسی نماییم.

بعد از انقلاب صنعتی، جهان به شدت رقابتی شده است و در دنیای رقابتی کسانی برنده هستند که علاوه بر اینکه نوآوری دارند محصولات خود را سریع تر، با کیفیت تر و با قیمت مناسب ترعرضه نمایند.

برای دستیابی به این هدف چاره ای نبود جز اینکه حداکثر منفعت را از منابع موجود خود بگیرید و کارهای زائد را تا حد امکان حذف نمایید. برای این منظور لازم بود فعالیتهایی که در یک بنگاه اقتصادی برای ارائه خدمات و یا محصولات انجام میشود کاملا رصد گردد.

ویژگی های یک سیستم اطلاعات مدیریت MIS

ویژگی های یک سیستم اطلاعاتی مدیریت MIS

سه نقش اساسی سیستم های اطلاعاتی در شرکت ها

شرکتها با یکدیگر در رقابتند تا در صنعت خود پیشرو باشند. در شرایطی که عواملي نظير رکود، فشارهاي تورمي و افزايش رقابت مي توانند مانع از رسيدن به اين هدف شوند، لازم است شرکت ها به دنبال استراتژی هایی باشند که منجر به مزیتهای رقابتی آنها می شود.

یکی از این استراتژی ها، ایجاد سیستم های اطلاعاتی شرکت است. این سیستم های اطلاعاتی به شرکت کمک می کند تا از داده به طور مناسب (برای مدیریت منابع) استفاده کنند، حجم کار ها کاهش دهند و همچنین این سیستم ها به رعایت اجباری مقررات مختلف درون سازمان نیز کمک می کنند.

آیا نرم افزار آماده بخریم و یا بصورت سفارشی نرم افزار مورد نیاز خود را تهیه کنیم؟

هدف اصلی از خرید نرم افزار توسط یک سازمان و یا شرکت، حل مسئله ی اطلاعاتی است که با آن درگیر می باشد و قاعدتاً میخواهد این مسئله را در کمترین زمان و با کمترین هزینه حل نماید. دو روش کلی برای توسعه نرم افزار در سازمان وجود دارد: یکی خرید بسته آماده نرم افزاری و دیگری تهیه نرم افزار بصورت سفارشی .

هیچکدام از این روشها به خودی خود بر دیگری رجحان ندارد و هرکدام داری محاسن و معایبی میباشد. در انتخاب روش تهیه نرم افزار تمرکز اصلی باید بر روشی باشد که بتواند مسئله را حل نماید و بعد از آن میتوان به قیمت و زمان نیز فکر کرد. زیرا اگر مسئله حل نشود هر مقدار که برای آن منابع مصرف نموده باشید آنها را به هدر داده اید و گاهی حتی ریسک ورشکستی بنگاه را نیز میتواند به دنبال داشته باشد. بنابراین تصمیم درست در این خصوص برای یک بنگاه اقتصادی بسیار حائز اهمیت میباشد.

خلاصه اجرایی برای راهبری فناوری اطلاعات (بخش پایانی)

چرا باید روی راهبری فناوری اطلاعات تمرکز نمود؟

اهمیت موضوع فناوری اطلاعات باعث شده که یکی از موضوعات مهم جلسات راهبردی اعضایی هیئت مدیره و مدیران اجرایی باشد. از آنجا که اطلاعات و تکنولوژی حمایت کننده آن برای حیات و رشد سازمان ضروری می باشند. بنابراین راهبری فناوری اطلاعات بخش جدایی ناپذیری از راهبری سازمان می باشد.

نه تنها سرمایه گذاران پیام های محکمی در باره این راهبری میدهد، بلکه جامعه نیز خواهان مسئولت پذیر بیشتر هیئت مدیره و مدیران اجرایی در بخشهای خصوصی و عمومی هستند.

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.