بلاگ

سه نقش اساس سیستم های اطلاعاتی در سازمان

سازمانها با یکدیگر در رقابتند تا در صنعت خود پیشرو باشند. در شرایطی که عواملي نظير رکود، فشارهاي تورمي و افزايش رقابت مي توانند مانع از رسيدن به اين هدف شوند. شرکت ها به دنبال استراتژی هایی هستند که منجر به مزیتهای رقابتی می شوند.

یکی از این استراتژی ها، ایجاد سیستم های اطلاعاتی درون شرکت است. این سیستم های اطلاعاتی به شرکت کمک می کند تا از داده به طور مناسب (برای مدیریت منابع) استفاده کنند، حجم کار ها کاهش دهند و همچنین این سیستم ها به رعایت اجباری مقررات مختلف درون سازمان نیز کمک می کنند.

آیا نرم افزار آماده بخریم و یا بصورت سفارشی نرم افزار مورد نیاز خود را تهیه کنیم؟

هدف اصلی از خرید نرم افزار توسط یک سازمان و یا شرکت، حل مسئله ی اطلاعاتی است که با آن درگیر می باشد و قاعدتاً میخواهد این مسئله را در کمترین زمان و با کمترین هزینه حل نماید. دو روش کلی برای توسعه نرم افزار در سازمان وجود دارد: یکی خرید بسته آماده نرم افزاری و دیگری تهیه نرم افزار بصورت سفارشی .

هیچکدام از این روشها به خودی خود بر دیگری رجحان ندارد و هرکدام داری محاسن و معایبی میباشد. در انتخاب روش تهیه نرم افزار تمرکز اصلی باید بر روشی باشد که بتواند مسئله را حل نماید و بعد از آن میتوان به قیمت و زمان نیز فکر کرد. زیرا اگر مسئله حل نشود هر مقدار که برای آن منابع مصرف نموده باشید آنها را به هدر داده اید و گاهی حتی ریسک ورشکستی بنگاه را نیز میتواند به دنبال داشته باشد. بنابراین تصمیم درست در این خصوص برای یک بنگاه اقتصادی بسیار حائز اهمیت میباشد.

خلاصه اجرایی برای راهبری فناوری اطلاعات (بخش پایانی)

چرا باید روی راهبری فناوری اطلاعات تمرکز نمود؟

اهمیت موضوع فناوری اطلاعات باعث شده که یکی از موضوعات مهم جلسات راهبردی اعضایی هیئت مدیره و مدیران اجرایی باشد. از انجا که اطلاعات و تکنولوژی حمایت کننده آن برای حیات و رشد سازمان ضروری می باشند. بنابراین راهبری فناوری اطلاعات بخش جدایی ناپذیری از راهبری سازمان می باشد.

نه تنها سرمایه گذاران پیام های محکمی در باره این راهبری میدهد، بلکه جامعه نیز خواهان مسئولت پذیر بیشتر هیئت مدیره و مدیران اجرایی در بخشهای خصوصی و عمومی هستند.

خلاصه ای بر راهبری فناوری اطلاعات (بخش اول )

 

خلاصه اجرایی برای راهبری فناوری اطلاعات 

این مستند ترجمه آزادی است از مقاله خلاصه اجرایی راهبری فناوری اطلاعات که درسایت انستیتوIT Governance  ارائه شد.

ترجمه شده در شرکت داده پردازان حامی

 

مقدمه :

افزایش پیچیدگیهای تجارت، سرعت تغییرات، ارتباطات داخلی و جهانی شدن موجب شده است که فناوری اطلاعات بیش از پیش مستلزم هزینه و ریسک باشد و این در حالی است که این فناوری فرصتهای شگفتی را برای دگرگونی و توانمندی کسب کار فراهم آورده است.

هزینه ها، ریسکها و فرصتها نه تنها فناوری اطلاعات را برای بنگاههای اقتصادی یک مساله  استراتژیک برای رشد کرده بلکه آن را به یک مساله حیاتی برای بقاء نیز تبدیل کرده است.

تفاوت بسته آماده نرم افزاری با نرم افزار سفارشی

بطور کلی دو روش برای تهیه نرم افزاری در یک سازمان و یا شرکت وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خود را دارد و هر سازمان و یا شرکت می بایست متناسب با شریط و اهداف خود یکی از این روش کلی را انتخاب نماید. این دو روش شامل خرید بسته های آماده نرم افزار و تهیه نرم افزار بصورت سفارشی میباشد.

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.