بلاگ

ضرورت استفاده از نرم افزار جامع در تولید

متاسفانه در اغلب شرکتها تولیدی به خوبی از سیستمهای اطلاعاتی برای اداره و مدیریت منابع شرکت و کنترل قوانین سازمانی استفاده نمیشود. این در حالی است که می توان با  بهره گیری صحیح از این سیستم ها شاهد کاهش هزینه ها، افزایش راندمان، کاهش بهای تمام شده و در نهایت منفعت بیشتر شرکت بود.

قطعاً یکی از عوامل مهم در منفعت یا زیان یک شرکت، کیفیت تصمیم مدیران و کیفیت برنامه ریزی آنها برای منابع میباشد. شرط لازم برای اتخاذ تصمیم صحیح،داشتن اطلاعات جامع، بهنگام است. هرچند که داشتن اطلاعات درست تضمین کننده تصمیم صحیح نمیباشد و مستلزم کاردانی تصمیم گیرنده نیز می باشد ولیکن بدون داشت اطلاعات درست نمیتوان تصمیم صحیح اتخاذ کرد.

---------------------------------

امروز فناوری اطلاعات نقش بسیار حیاتی در موفقیت یک شرکت دارد. این فناوری این امکان را میدهد که از هر کجا داده را جمع آوری نمایم و پس از پردازش های لازم بر اساس مبانی علمی و قوانین سازمانی با کنترل محدویتهای دسترسی در اختیار هر کس در هر کجا قراردهیم. این امتیاز بزرگ باعث شده فناروری اطلاعات در دنیای امروز بعنوان زیرساخت کسب و کار محسوب گردد و بسیار مورد توجه باشد.

در صنعت که سرمایه گزاریهای کلانی انجام میشود و رقابت بسیار شدید می باشد مدیریت صحیح منابع پولی،ماشین آلات و کالا نقش تعیین کننده ای در سود و زیان خواهد داشت.

در ادامه با طرح چندی سوال سعی میکنم ضرورت استفاده از نرم افزار جامع و یکپارچه در تولید را بررسی نمایم.

  • چطور مطمئن هستید که از منابع پولی، انسانی و کالایی خود بدرستی استفاده میکنید؟ 
  • برآوردی دارید که چند درصد از خطاهای شرکت که موجب هزینه اضافه میگردد بخاطر خطای اطلاعاتی و روان نبودن جریان اطلاعات است؟ اگر ندارید پیشنهاد میشود از مدیران خود بخواهید یک هفته مشکلاتی که به سبب عدم اطلاعات صحیح رخ داده است را لیست کنند و یک ارزیابی به جهت هزینه ها بوجود آمده بنماید.
  • بررسی نموده اید با برنامه ریزی صحیح تولید چقدر میتوان از سرمایه در گردش کاست؟
  • برای تصمیم گیری چقدر به صحت اطلاعات، جامع بودن و بهنگام بودن آن اطمینان دارید؟
  • آیا اطلاعات دقیقی از میزان تولید، توقفات، ضایعات و راندمان ماشین الات و نیروی انسانی در هر فعالیت دارید؟ آیا میدانید هزینه واقعی هر فعالیت برای تولید هر محصول چقدر است؟
  •  آیا مدیران اشراف لازم به انچه در خط تولید در حال انجام است دارند؟ و یا عوامل خط تولید مدیران را هدایت میکنند؟
  • آیا در تصمیم گیریهای و کنترل فرآیند های سازمانی از سیستم اطلاعاتی بهره میبرید و یا صرفاً از آن برای پاسخگویی به مراکز قانونی و کنترل حساببدهکاران و بستانکار ان استفاده مینمایید؟
  • آیا سفارشات دریافتی را به موقع تحویل میدهید؟

 بنظر نگارنده قطعا بدون داشتن اطلاعات دقیق، جامع و بهنگام و بکارگیری تئوریهای علمی در پردازش داده ها نمیتوان تصمیمات اصولی با مبانی علمی اتخاذ نمود و در نتیجه نمیتوان منابع شرکت را بصورت بهینه مدیریت کرد و موجب افزایش بهره وری  و کاهش بهای تمام شده محصول شد. قطعاً در شرایط رقابتی امروز شرکت تولیدی که نتواند از منابع خود به خوبی استفاده نماید آینده ای جز ورشکستگی و شکست ندارند.

برای داشتن اطلاعات مناسب هم نیاز به استفاده از نرم افزارهای مناسب است که با مدل کسب وکار منطبق باشد تا بتواند داده  مربوط به رویداد ها را بطور دقیق جمع آوری کند، فرآیند ها را مدیریت نماید و با پردازش اطلاعات و در اختیار گذاشتن نتایج آن مدیران را در تصمیم گیری صحیح یاری نماید.

متاسفانه در شرکتهای تولیدی توجه چندانی به این مزیت بزرگ نمیشود و اغلب از نرم افزار با هدف پاسخ گویی به مراکز  قانونی و کنترل حساب بدهکار و بستانکار استفاده میشود و داده ها در واحد تولید که شاخص های اصلی تصمیم گیری را فرآهم میکنند، بصورت گسسته و یا حتی بصورت کاغذی ثبت میشوند که قابلیت و یا جامعیت لازم برای پردازش و استفاده از آنها در تصمیم گیری نیست. 

بنابراین یکی از مواردی که در شرکتهای تولید باید بطور جدی به آن توجه نمایند ضرورت استفاده از نرم افزارهای جامع و یکپارچه مناسب  برای اداره کسب کار خصوص در بخش تولید می باشد.

 

لطفا در صورت علاقه به داشتن اطلاعات بیشتر در ارتباط با موضوع با ما تماس بگیرید.

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.