بلاگ

ضرورت استفاده از نرم افزار جامع در تولید

در ادامه با طرح چندی سوال سعی میکنم ضرورت استفاده از نرم افزار جامع و یکپارچه در تولید را بررسی نمایم.

  • آیا واقعا کالای حبس شده در شرکت برای تولید (سرمایه درگردش) بهینه است؟ کاهش حداقل 10 در صد آن چه تاثیر در سود شرکت خواهد داشت؟ آیا میتوانیم با ابزارهای اطلاعاتی موجود این کاهش را بوجود آورد؟
  • آیا ماشین الات خود را بصورت بهینه برنامه ریزی میکنیم؟
  • چند درصد از مسائل شرکت بخاطر خطای اطلاعاتی و روان نبودن جریان اطلاعات است؟ هزینه این خطاها در سال چقدر است؟ (پیشنهاد میشود از مدیران بخواهید یک هفته مشکلاتی که به سبب اطلاعات است را لیست کنند و یک ارزیابی به جهت هزینه ها بوجود آمده بنماید)
  • در حال حاضر چقدر هزینه صرف جمع آوری اطلاعات بصورت گسسته و رفع مغایرتهای اطلاعات میشود؟
  • برای تصمیم گیری چقدر به صحت اطلاعات، جامع بودن و بهنگام بودن آن اطمینان دارید؟
  • آیا اطلاعات دقیقی از میزان تولید، توقفات، ضایعات و راندمان ماشین الات و نیروی انسانی در هر فعالیت دارید؟ آیا میدانید هزینه واقعی هر فعالیت برای تولید هر محصول چقدر است؟
  • آیا مدیران اشراف لازم به انچه در خط تولید در حال انجام است دارند؟

 بنظر نگارنده قطعا بدون داشتن اطلاعات دقیق، جامع و بهنگام و بکارگیری تئوریهای علمی در پردازش داده ها نمیتوان تصمیمات اصولی با مبانی علمی اتخاذ نمود و نمیتوان منابع شرکت را بصورت بهینه مدیریت کرد و از سرمایه در گردش شرکت بهتر استفاده نمود ودر نتیجه نمیتوان بهای تمام شده را کاهش داد.

برای داشتن اطلاعات مناسب هم نیاز است به استفاده از نرم افزارهای مناسب است که با مدل کسب وکار منطبق باشد تا بتواند اطلاعات را بطور دقیق ثبت و پردازش کند.

متاسفانه در شرکتهای تولیدی توجه چندانی به این موضوع نمیشود و اغلب از نرم افزار با هدف پاسخ گویی به مراکز  قانونی و کنترل حساب بدهکار و بستانکار استفاده میشود و داده ها در تولید بصورت گسسته و یا حتی بصورت کاغذی ثبت میشوند که قابلیت و یا جامعیت لازم برای پردازش و استفاده از آنها در تصمیم سازی وجود ندارد. می بایست از سیستم اطلاعاتی با هدف اداره بهینه شرکت استفاده نمود.

بنابراین یکی از موادری که در شرکتهای تولید باید بطور جدی به آن توجه نمایند ضرورت استفاده از نرم افزارهای جامع و یکپارچه مناسب می باشد.

 

لطفا در صورت علاقه به داشتن اطلاعات بیشتر در ارتباط با موضوع با ما تماس بگیرید.

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.