بلاگ

چاپ مقاله راهبری فناوری اطلاعات

بخش اول مقاله خلاصه اجرایی فناوری اطلاعات که توسط پرسنل  شرکت حامی ترجمه شده بود در فصل نامه شرکت فرآوردهای نسوز ایران چاپ و منتشر شد.برای مطالعه این مقاله میتوانید به بخش بلاک مراجعه نمایید.

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

تلفن : +983136289465
پشتیبانی: +98316279755
تلفکس: +983136290692
© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.