بلاگ

خلاصه ای بر راهبری فناوری اطلاعات (بخش اول )

بسیاری متعتقدند که فناوری اطلاعات هدایت کننده ثروت اقتصادی در قرن 21 است. هر چند در این خصوص جای بحث است اما واضح است که بنگاههای اقتصادی روی فناوری اطلاعات به عنوان یک مزیت رقابتی حساب باز کرده اند و برای آن اهمیت کمتر از اهمیت مدیریت منابع مالی و مسائل جاری قائل نیستند و در نتیجه لازم است که هیات مدیره این بنگاه ها نظارت لازم را داشته باشند و کمیته ویژه توسعه فناوری اطلاعات را تشکیل بدهند.

راهبری فناوری اطلاعات حول دو مسئولیت کلی میباشد: یکی این که فناوری اطلاعات باید ارزش افزوده و توانمندی در کسب و کار ایجاد کند و دیگر این که ریسک مربوط به آن را کاهش بدهد. فناوری اطلاعات نشان میدهد نیاز به سرمایه گذاری بزرگ و حساس دارد و همچنین ریسکهای احتمالی آن قابل توجه میباشد. اما از طرف دیگر فرصت های شگفت و استثنایی برای رشد و نوسازی بنگاههای اقتصادی فراهم میکند.

فناوری اطلاعات ابتکار عمل های زیادی برای هیات مدیره و مدیران اجرایی فراهم می نماد. هئیت مدیر و مدیران اجرایی یک شرکت باید از نقش فناوری اطلاعات و تاثیر آن در سازمانها آگاه باشند و قیودی تعریف کنند که متخصصین فناوری اطلاعات در چارپوب آن عمل کنند، کارایی را اندازه بگیرند، ریسکها را درک کنند و به یک اطمینان برسند.

 

چرا فناوری اطلاعات برای یک بنگاه اقتصادی اهمیت دارد؟

·         فناوری اطلاعات روی ارزش بازار تاثیر مستقیم دارد.

کلید این نکته، ارزش اطلاعات است. اطلاعات و سایر دارایی های نامحسوس (مانند نیروی انسانی، کیفیت، مدیریت، برند و ......) در حال حاضر قسمتی از بازار رقابت هستند در حالی که خیلی از این دارایی ها حول محور فناوری اطلاعات می چرخند. توانمند کردن یک کسب و کار به فناوری اطلاعات باعث افزایش فزاینده شبکه ای بازار میشود.

مدیران اجرایی به ارزش استراتژیک اطلاعات و توانمندی در استخراج آنها پی برده اند. همان طور که ارزش دارایی های غیر محسوس افزایش می یابد تاثیر فناوری اطلاعات روی ارزش سهام سهامداران نیز حیاتی شده است.

فناوری اطلاعات برای تحقق اهداف کسب و کار حیاتی می باشد.

اهداف کسب و کار نمیتواند بدون پشتیبانی مستمر، موثر و کافی فناوری اطلاعات محقق شود برای تایید این مطلب به موارد زیر توجه کنید:

  • عدم ادامه حیات سازمانها مانند: خطوط هواپیمایی، بانکها، ارتباطات و رسانه ها بدون فناوری اطلاعات
  • بنگاههای اقتصادی وابستگی کاملی به مدل ارائه شده توسط فناوری اطلاعات برای تامین زنجیره مواد و ارتباط با مشتریان خود دارند.
  •  عدم توانای کنترل جریان درآمد بدون استفاده از اتوماسیون
  •  عدم توانایی مدیریت صحیح منابع بدون بکار گیری فناوری اطلاعات (مترجم)

·         فناوری اطلاعات مستلزم سرمایه گذاری و ریسک است

عدم تحقق اهداف کسب و کار مهمترین و اصلی ترین ریسک فناوری اطلاعات است. علاوه بر ریسک قابل توجه نیازمند سرمایگذاری های قابل توجه نیز می باشد. در شرایط زیر باید این سرمایه گذاریها مورد توجه مدیران قرار گیرد. 

  •    وقتی که بطور قابل توجهی از متوسط صنعت بیشتر می باشند.
  •    درصد قابل توجهی از هزینه های اصلی می باشند.
  •    وقتی روند افزایشی غیر نرمال دارند.
  •    به اندازه کل سود شرکت است. 

چگونه شرکتها درک درستی از اهمیت فناوری اطلاعات بدست می آورند؟

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط گروه Acadys اروپا و گروه Standish امریکا در سال 2001 مشخص شد، در بنگاهها اقتصادی با فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل توانمند سازی کسب و کار رفتار نمی شود زیرا آنها فناوری اطلاعات را به عنوان یک یاری دهنده و زیر ساخت کسب و کار در نظر نمی گیرند و همچنین مدیران ارشد توجه کافی به فناوری اطلاعات ندارند. علاوه بر این درصد کمی به ارزشی که فناوری اطلاعات میتواند ایجاد کند، پی برده اند. در نتیجه اکثر پروژه های فناوری اطلاعات به شکست می انجامد و دلیل واقعی آن این است که ارزش واقعی اطلاعات برای آنها نامشهود می باشد. حدود 23 درصد پروژه های فناوری اطلاعات موفق است ،28 به مجادله می انجامد و 49 درصد به شکست می انجامد. 

 علاوه بر این، ارزش اطلاعات دست کم گرفته میشود. بر اساس گزارش انستیتو Brookings تنها 15 درصد از ارزش یک بنگاه اقصادی روی دارایی های محسوس آن استوار است در حالی که 85 درصد مابقی روی دارایی های نامحسوس آن استوار است که قسمت عمده آنها اطلاعات می باشد.

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.