بلاگ

تمدید دانش بنیان

در ارزیابی جدید شرکتهای دانش بنیان شرکت داده پردازان حامی بعنوان یک شرکت دانش بنیان مورد تایید قرار گرفت.

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.