بلاگ

سمینار بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در صنعت

در تاریخ 98/9/23 به دعوت جناب آقای دکتر نعمت بخش و با حضور سرکار خانم دکتر فاطمی و جناب آقای دکتر رمضانی برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان مطالبی در خصوص مزایای استفاده از ERP در افزایش بهره وری  وکاهش هزینه ها در صنعت توسط مدیر عامل شرکت داده پردازان حامی ارائه گردید.

 

 

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.