بلاگ

خلاصه ای بر راهبری فناوری اطلاعات (بخش اول )

 

خلاصه اجرایی برای راهبری فناوری اطلاعات 

این مستند ترجمه آزادی است از مقاله خلاصه اجرایی راهبری فناوری اطلاعات که درسایت انستیتوIT Governance  ارائه شد.

ترجمه شده در شرکت داده پردازان حامی

 

مقدمه :

افزایش پیچیدگیهای تجارت، سرعت تغییرات، ارتباطات داخلی و جهانی شدن موجب شده است که فناوری اطلاعات بیش از پیش مستلزم هزینه و ریسک باشد و این در حالی است که این فناوری فرصتهای شگفتی را برای دگرگونی و توانمندی کسب کار فراهم آورده است.

هزینه ها، ریسکها و فرصتها نه تنها فناوری اطلاعات را برای بنگاههای اقتصادی یک مساله  استراتژیک برای رشد کرده بلکه آن را به یک مساله حیاتی برای بقاء نیز تبدیل کرده است.

تفاوت بسته آماده نرم افزاری با نرم افزار سفارشی

بطور کلی دو روش برای تهیه نرم افزاری در یک سازمان و یا شرکت وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خود را دارد و هر سازمان و یا شرکت می بایست متناسب با شریط و اهداف خود یکی از این روش کلی را انتخاب نماید. این دو روش شامل خرید بسته های آماده نرم افزار و تهیه نرم افزار بصورت سفارشی میباشد.

ضرورت استفاده از نرم افزار جامع در تولید

ضرورت استفاده از نرم افزار جامع در تولید

قطعاً یکی از عوامل مهم درسود یا زیان شرکتها، کیفیت تصمیم مدیران در برنامه ریزی آنها برای منابع میباشد. شرط لازم برای اتخاذ تصمیم صحیح،داشتن اطلاعات جامع، بهنگام و صحیح است. هرچند که داشتن اطلاعات درست تضمین کننده تصمیم صحیح نمیباشد و مستلزم کاردانی تصمیم گیرنده نیز می باشد ولیکن بدون داشت اطلاعات درست نمیتوان تصمیم صحیح اتخاذ کرد. داشتن اطلاعات با کیفیت نیز مستلزم داشتن نرم افزاری مناسب است.

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.