راه کار جامع تولید کروز و یژه صنایع ریختگری، ماشینکاری و مونتاژ

این راه کار نرم افزار ویژه صنایعی کارگاهی طراحی شده است که با ریختگری، ماشینکاری و مونتاژ محصول خود را میسازند.

مزایا:

  • افزایش بهره وری تولید با استفاده بهینه از منابع
  • تهیه گزارشات مدیریتی جهت تصمیم گیری مدیران
  • پاسخگویی به موقع به درخواست مشتری و جلب رضایت آن
  • کاهش نقدینگی در گردش از با استفاده صحیح از منایع
  • كاهش هزینه های تولید 
  • اندازه گیری، پایش و ارزیابی عوامل تولید
  • امکان پیش بینی صحیح وقایع بر اساس سوابق و روندها

راه کار نرم افزاری کروز ویژه صنایع ریختگری، ماشیکاری و مونتاژ

 
این راه کار نرم افزاری ویژه صنایعی کارگاهی طراحی شده است که از طریق ریختگری، ماشینکاری و مونتاژ به محصول نهایی خود می رسند و از بخشهای ریختگری ماشینکاری و مونتاژ تشکیل شده است. البته میتوان بخش های ماشینکاری و یا مونتاژ را نیز بصورت مستقل استفاده نمود. صنایع مختلفی میتوانند از این مجموعه بهره بگیرند.
با کمک این مجموعه شما میتوانید از توانمندیهای تولیدتان منفعت بیشتری ببرید.
این راه کار از نرم افزارهای مختلفی تشکیل شده است که در زیر به آنها اشاره شده است. در صورتیکه شما این راه کار را در کنار دیگر محصولات صنایع تولید ما بکارگیرید به یک سیستم یکپارچه ای دست پیدا خواهد کرد که میتواند ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کند.
 

نرم افزارهای این ماژول

نرم افزار کنترل تولید

نرم افزار مدیریت فرآیند تولید

برنامه ریزی تولید

نرم افزار برنامه ریزی تولید

کنترل قالب و ابزار

نرم افزار کنترل قالب و ابزار

کنترل کیفی

نرم افزار کنترل کیفی

ویژگیها

فرآیند گرا و یکپارچه

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

نگاه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیقی شده است.

متناسب سازی

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم. 

برای خرید این مجموعه نرم افزاری میتوانید از تسهیلات صندوق نو آور معاونت علمی ریاست جمهوری استفاده نماید.

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.