نرم افزار مدیریت برنامه ریزی تولید

این نرم افزار برای برنامه ریزی مواد و زمانبندی ماشین آلات شرکتهای ماشینکاری و مونتاژ طراحی و پیاده سازی شده است.

مزایا:

 • افزایش بهره وری نیروی انسانی و ماشین آلات
 • استفاده بهینه از منابع
 • شناسایی گلوگاه ها
 • بالانس خط با اضافه کردن منابع
 • برنامه ریزی مواد اولیه مورد نیاز
 •  پیشنهاد بهینه ترین زمانبندی ماشین آلات
 • کمینه سازی موجودی نیمه ساخته  
 • مکانیزه نمودن عملیات برنامه ریزی ماشین آلات
 • کمینه کردن میزان تاخیر در پاسخ به تقاضا
 • کمینه سازی تعداد دفعات آماده سازی ماشین آلات
 • زمانبندی مجدد بر اساس وقایع تولید
 • یکپارچگی با نرم افزار کنترل تولید
 • کاهش وابستگی به افراد

نرم افزار برنامه ریزی تولید


 نرم افزار برنامه ریزی تولید کروز ویژه صنایع ماشینکاری در راستای کمک به استفاده بهینه از منابع تولید طراحی و پیاده سازی شده است. ماموریت اصلی نرم افزار کمک به واحد برنامه ریزی برای انجام دو وظیفه مهم زیر میباشد:
برنامه ریزی مواد مورد نیاز MRP
برنامه ریزی زمانبندی کار ماشین الات Machine  Scheduling
این نرم افزار در چارچوب برنامه جامع سالیانه و با توجه به میزان تقاضای دوره ای، نقطه سفارش انبار، تاریخ تحویل سفارشات و موجودی کف خط، محصولات درخواستی را برای تولید، الویت بندی نموده و سپس بر اساس یک الگوریتم تکرار شونده نیمه ساخته های لازم را برای ساخت به ماشین آلات تخصیص میدهد و میتواند برای ساخت قطعات گلو گاهی از ماشین های موازی استفاده نماید. همچنین در این الگوریتم تعداد شیفت و اضافه کار مناسب برای اجرای برنامه را نیز تشخیص میدهد.برنامه ریزی صحیح موجب استفاده بهینه از منابع و درنتیجه باعث افزایش منفعت میشود. در شرکتهای تولیدی که تعداد منابع و تنوع محصولات زیاد می باشد برنامه ریزی دستی با توجه به تعدد عوامل موثر در آن وقت گیر و غیر بهینه میباشد و این امر موجب اتلاف وقت و سرمایه میشود. با استفاده از سیستم های نرم افزاری میتوان برنامه تولید را با دقت و سرعت بیشتری تهیه کرد که در آن از کالا، وقت و سرمایه به صورت بهینه استفاده شده باشد. نرم افزار برنامه ریزی تولید
این نرم افزار میتواند در شرکتهای سفارشی ساز (Make to Order)، انبارشی ساز (Make to Stock) و یا ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد.

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

نگاه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیقی شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.