نرم افزار مدیریت فرآیند تولید

این نرم افزار برای مدیریت و کنترل عوامل موثر در فرآیند تولید شرکتهای ماشینکاری و مونتاژ طراحی و پیاده سازی شده است.

مزایا:

 • افزایش بهره وری تولید
 • کاهش نقدینگی در جریان ساخت
 • طراحی با نگرش فرآیند گرا
 • یکپارچگی با دیگر نرم افزارها
 • ثبت و کنترل رویدادهای تولید
 • مانیتوینگ وضعیت تولید بصورت لحظه ای
 • کنترل مواد اولیه با محصول و ضایعات تولیدی
 • تهیه گزارشات مختلف از عملکرد عوامل تولید
 • محاسبه شاخصهای بهره وری ماشین آلات
 • فرآوری اطلاعات دقیق برای حسابداری صنعتی 
 • کاهش هزینه های انبار گردانی
 • ردگیری یک محصولات تا سطح مواد اولیه
 •  تهیه اطلاعات با فرمت مختلف

نرم افزار کنترل تولید


 نرم افزار مدیریت فرآیند تولید کروز ویژه صنایع ماشینکاری و مونتاژ برای مدلهای تولید کارگاهی طراحی و پیاده سازی شده است. این نرم افزار برای شرکتهای چند محصولی، چند عملیاتی که در هر عملیات از چندین ماشین استفاده میکنند و بصورت بچ محور قطعات نیمه ساخته خود را آماده میکنند، مناسب میباشد.

در این نرم افزار فرایند تولید هر محصول براساس روتینگ ساخت و یا چارت ساخت (opc) کنترل و مدیریت میشود. قطعات نیمه ساخته در انتهای عملیات تولید خود بطور اتوماتیک وارد انبار مونتاژو یا انبار محصول میشوند. با کمک این نرم افزار میتوان در هر لحظه موجود نیمه ساخته ها در پای هر ماشین را مشاهده نمود.
ماموریت این سیستم کنترل عوامل تولید (مواد اولیه، ماشین و نیروی انسانی)، ثبت وقایع تولید برای عملیات تولید و تهیه گزارشات تحلیلی برای مدیران ارشد و دیگر بخشهای سازمان است.
این سیستم ازدو بخش اصلی ماشینکاری/ساخت و مونتاژ تشکیل شده است که میتوان بصورت مجزا هم مورد بهره برداری قرار گیرد.در صورت نیاز به استفاده از بخش مونتاژ میتوان عملیات مونتاژ و دمونتاژ را مدیریت و کنترل نمود.
از آنجا که با کمک این سیستم میتوان وقایع خط را بصورت آن لاین ثبت نمود، لذا میتوان گزارشات دقیق و بروز از تولید بدست آورد.
در طراحی سیستم سعی شده است اکثر کارها بطور اتوماتیک و کنترلها بصورت هوشمند انجام گیرد در نتیجه خطاهای احتمالی کاهش یافته و حداقل ثبت داده لازم است.
این سیستم میتواند بخش عمده اطلاعات لازم برای بهای تمام شده را فراهم آورد. و میتواند قیمت تمام شده را برای هر بچ و در هر عملیات محاسبه نماید.

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

نگاه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیقی شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.