راه کار جامع برای مدیریت منابع مالی

این راه کار نرم افزار ویژه شرکتها و سازمانهای است که نیاز به یک نرم افزار حسابداری قوی و پیشرفته دارند.

مزایا:

  • پاسخگویی به موقع و جلب رضایت مشتریان
  • کاهش نقدینگی در گردش
  •  گزارشات مدیریتی جهت تصمیم گیری
  • افزایش بهره وری تولید
  •  ارزیابی دقیق عوامل موثر درتولید

نرم افزار مدیریت منابع مالی

 
 این راه کار نرم افزاری ویژه شرکتها و سازمانهای است که نیاز به یک سیستم پیشرفته که دارای امکان تخصیص
چندین سطح تفصیلی شناور به حساب را داشته باشد. همچنین چند ارزی  وچند شعبه ای باشد.
راه کار پیشنهای شامل زیر نرم افزار های زیر است.
دفاتر مالی
دریافت و پرداخت (خرانه داری)
دارایی ثابت
تهیه صورتهای مالی


نرم افزارهای این ماژول

نرم افزار دفاتر مالی

 نرم افزار مدیریت منابع  مالی

نرم افزار دریافت و پرداخت

نرم افزاردریافت و پرداخت

نرم افزار دارایی های ثابت

نرم افزاردارایی های ثابت

صورتهای مالی

صورتهای مالی

ویژگیها

فرآیند گرا و یکپارچه

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

نگاه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیقی شده است.

متناسب سازی

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم. 

برای خرید این مجموعه نرم افزاری میتوانید از تسهیلات صندوق نو آور معاونت علمی ریاست جمهوری استفاده نماید.

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.