نرم افزار حسابداری مالی

این نرم افزار برای مدیریت اطلاعات در واحد حسابداری مالی شرکتهای طراحی و پیاده سازی شده است.

مزایا:

  • قابلیت کنترل ماهیت حساب در سطح سرفصل، کل و معین
  • قابلیت تخصیص نهاده های یک طبقه تفصیل به حساب معین
  • قابلیت تخصیص طبقات مختلف تفصیل به حساب معین
  • قابلیت تعریف تفاصیل متعدد و تخیصص آنها به طبقه
  • قابلیت تعریف سر فصل حسابها بصورت درختی
  • قابلیت تعریف طبقات مختلف تفصیلی
  • قابلیت تعریف حساب کل و معین
  • قابلیت تعریف شعب مختلف
  • قابلیت تعریف حساب ارزی

نرم افزار حسابداری مالی

 

نرم افزار حسابداری مالی از جنبه های مختلف دارای اهمیت فراوانی می باشد. اولا مرکز تجمع اطلاعات عملیات مالی و کنترل آنها می باشد و ثانیاً اطلاعات لازم برای ارائه به مراکز قانونی را فراهم می آورد.
 نرم افزارهای حسابداری مالی پیشرفته کروز راهکاری مطمئن و قوی برای انجام عملیات مالی در شرکتهای تولیدی و یا شرکتهای با ساختار مالی پیچیده است. این نرم افزار میتواند بطور مستقل و یا در کنار دیگر محصولات این شرکت مورد بهره برداری قرار گیرد.
استفاده از این نرم افزار در کنار نرم افزار جامع تولید بصورت یکپارچه میتواند زیر ساخت لازم برای نرم افزار محاسبه بهای تمام شده دقیق و روان را فراهم آورد.
در طراحی این نرم افزار، چند ارزی بودن، داشتن تفاصیل متعدد شناور برای یک حساب و همچنین داشتن شعب مختلف مد نظر بوده است.

 

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

توجه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیق شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.