نرم افزار مدیریت برنامه ریزی تولید

این نرم افزار برای برنامه ریزی مواد و زمانبندی ماشین آلات شرکتهای تولید کننده فرآوردهای معدنی طراحی و پیاده سازی شده است.

مزایا:

 • فرآوری اطلاعات لازم از بخشهای مختلف برای برنامه ریزی
 • برنامه ریزی مواد اولیه مورد نیاز با توجه به عوامل مختلف
 • برنامه ریزی ماشین آلات با هدف استفاده بهینه از منابع
 • امکان زمانبندی مجدد ماشین آلات براساس وقایع تولید
 • کمینه سازی تعداد دفعات آماده سازی ماشین آلات
 • مکانیزه نمودن عملیات برنامه ریزی ماشین آلات
 • پیشنهاد بهینه ترین زمانبندی ماشین آلات
 • بالاس بین کارایی و پاسخگویی به موقع
 • محاسبه ظرفین اشغال شده ماشین آلات
 • یکپارچگی با نرم افزار کنترل تولید
 • کمینه سازی موجودی نیمه ساخته

نرم افزار برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی صحیح موجب استفاده بهینه از منابع و درنتیجه باعث افزایش منفعت میشود. در شرکتهای تولیدی که تعداد منابع و تنوع محصولات زیاد می باشد برنامه ریزی دستی با توجه به تعدد عوامل موثر در آن وقت گیر و غیر بهینه میباشد و این امر موجب اتلاف وقت و سرمایه میشود. با استفاده از نرم افزار برنامه ریزی تولید کروز میتوانید برنامه تولید را با دقت و سرعت بیشتری تهیه کرده در این برنامه سعی شده است از کالا، وقت و سرمایه به صورت بهینه استفاده شده باشد.
این نرم افزار میتواند در شرکتهای سفارشی محور(Make to Order)، انبارشی محور(Make to Stock) و یا ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد.
نرم افزار برنامه ریزی کروز از دو بخش زیر تشکیل شده است و هدف آن برنامه ریزی کوتاه مدت می باشد.
بخش برنامه ریزی مواد مورد نیاز یا MRP
بخش زمانبندی ماشین آلات Schduling
در بخش برنامه ریزی با توجه به تقاضای تولید مشخص شده برای یک دوره، مواد مورد نیاز برای تولید را براساس درخت محصول (BOM) و موجودی انبار مشخص مینماید. مواد ساختنی را از مواد خریدنی متمایز نموده و همچنین در بخش مواد خریدنی مواد اولیه که فرآوری روی آنها انجام میشود را از موادی که مستقیم در تولید محصول بکار میروند را متمایز مینماید.
در بخش زمانبندی محصولات براساس یک الگوریتم تکرار شونده و با توجه به روتینگ ساخت محصول بچ های کاری لازم در هر فعالیت را مشخص نموده و به ماشین آلات که در آن فعالیت توان انجام آن را دارند تخصیص میدهد. در این الگوریتم تعداد شیفت و اضافه کار مناسب برای اجرای برنامه را نیز تشخیص میدهد.

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

نگاه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیقی شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.