نرم افزار مدیریت فرآیند فروش

این نرم افزار برای مدیریت فرآیند فروش شرکتهای تولید کننده فرآورده های معدنی طراحی و پیاده سازی شده است.

مزایا:

  • طراحی فرآیند گرا
  • یکپارچه با انبار محصول
  • یکپارچه با برنامه ریزی تولید
  • تهیه شرح و کد استاندار برای محصولات
  • پوشش کامل همه تغییرات درخواستی از طرف مشتریان 
  • ثبت نطرات تولید برای ساخت محصول در زمان درخواست
  • امکان برنامه ریزی برای تولیدات در حال آماده شدن
  • امکان صدور پکینگ لیست و بارنامه
  • امکان صدور فاکتور صادراتی
  • تهیه گزارشات بسیار متنوع

نرم افزار مدیریت فرآیند فروش


در شرکتهای سفارشی محور فرآیند فروش ارتباط تنگاتنگی با واحد تولید برای امکان سنجی ساخت و زمان تحویل دارد. 
در این نوع فروش امکان سنجی ساخت و تعیین زمان تحویل بستگی به شریط موجود دارد لذا تخمین آن کار پیچیده ای است. از طرف دیگر کیفت این اندازه گیریها نقش قابل توجهی در رضایتمندی مشتریان دارد.
 با هدف کنترل این پیچیدگیها و مدیریت فرآیند فروش از اخذ درخواست مشتری تا تحویل محصول به مشتری تمام فعالیتهای لازم بطور کامل تحت پوشش این نرم افزار می باشد.
فعالیتهای این فرآیند شامل اخذ درخواست مشتری،ارائه پیشنهاد قیمت،کنترل مواد و قالبهای مورد نیاز، تبدیل درخواست مشتری به دستور تولید، تولید محصول و ارسال آن به انبار محصول، صدور مجوز خروج، ثبت بارنامه و صدور فاکتور فروش بصورت یکپارچه و فرآیند گرا میباشد.
کلیه عملیات انجام شده برای مشتریان و درخواستهای تغییرات از طرف آنها در لاگ سیستم ثبت میگردد که میتوان به نوعی آن را CRM فروش محسوب نمود.
گزارشات عملیاتی و مدیریتی کاملی میتوان از سیستم اخذ نمود و با وجود این نرم افزار یکپارچه با تولید دیگر نگران مغایرتهای بین اطلاعات واحدهای مختلف نخواهید بود.

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

نگاه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیقی شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.