نرم افزار مدیریت قالب و ابزار

این نرم افزار برای مدیریت قالب و ابزار شرکتهای تولید کننده فرآورده های معدنی طراحی و پیاده سازی شده است.

مزایا:

  • تخصیص قالب به پرس و کنترل آن
  • تخصیص اجزاء به قالب و کنترل آن
  • کنترل میزان ضرب کار قالب و اجزایی آن
  • تخصیص قالب به محصول یا محصولات و کنترل آن
  • امکانسنجی داشتن قالب برای محصول درخواستی
  • مدیریت وضعیت قالب و اجزاء آن
  • کنترل عمکرد پرسنل قالب سازی
  • کنترل عملیات دمونتاژ قالب
  • کنترل عملیات مونتاژ قالب

نرم افزار مدیریت قالب و ابزار


در اغلب صنایع تولید کننده فرآوردهای معدنی که محصول نهایی خود را بصورت شکل دار عرضه می نمایند برای شکل دهی محصول از قالب استفاده می نمایند. در این نوع صنایع معمولا قالبها از طریق مونتاژ قطعات مختلف آماده میشوند. در این روش دیگر قالب یک محصول یک کالای مشخص و ثابت نیست و این چیدمان مختلف قطعات مختلف است که قالب ساخت یک محصول را مشخص می نماید. بطوریکه یک قطعه میتواند در ساخت قالب برای شکلدهی چند محصول مختلف استفاده شود.
 در این صنایع معمولا محصولات در سایزهای بسیار متنوع عرضه میشوند و برای ساخت به قالبهای متعددی نیاز هست، این تعدد باعث پیچیدگی کنترل قالبها و اجزایی آنها میشود.
نکته مهم در اینجا این است که قطعات مختلف تشکیل دهنده یک قالب از نظر کارکرد همگن باشند اگر اینطور نباشد ممکن است یک قطعه از قالب زوتر بشکند و مجبور به تعویض قالب و دمونتاژ و مونتاژ مجدد آن باشیم که در نتیجه هزینه های تولید را افزایش داده و راندمان را کاهش میدهد. بنابراین لازم است کارکرد تک تک اجزای تشکیل دهنده قالبها را کنترل نمود. با توجه پیچیدگی کنترل قالبها و نقش قابل توجهی که قالبها میتواند در کارآمدی تولید داشته باشند.
استفاده از نرم افزار کروز با هدف کنترل این پیچیدگی در کنار سیستم کنترل تولید، برنامه ریزی و فروش بطور یکپارچه  میتواند تاثیر قابل توجهی در افزایش راندمان تولید شرکت داشته باشد.
با کلیک روی ایکون دریافت اطلاعات در همین صفحه و یا از طریق منوی درخواستها و پر کردن فرم مربوطه، میتوانیم اطلاعات بیشتر در مورد قابلیتهای این نرم افزار ودیگر محصولات در اختیارتان قرار دهیم.

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

نگاه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیقی شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.