نرم افزار مدیریت قالب و ابزار

این نرم افزار برای مدیریت قالب و ابزار شرکتهای تولید کننده فرآورده های معدنی طراحی و پیاده سازی شده است.

مزایا:

  • تخصیص اجزاء به قالب
  • تخصیص قالب به محصول یا محصولات
  • امکانسنجی داشتن قالب برای محصول
  • کنترل میزان ضرب کار قالب و اجزایی آن
  • دمونتاژ قالب
  • کنترل عمکرد پرسنل
  •  مدیریت وضعیت قالب و اجزاء آن

نرم افزار مدیریت قالب و ابزار


در اغلب صنایع تولید کننده فرآوردهای معدنی که محصول نهایی بصورت شکل دار عرضه میشود برای شکل دهی محصول نیاز به قالب است و معمولا قالبها بصورت مونتاژ و از اجزای مختلف ساخته میشوند. در این روش دیگر قالب یک محصول یک کالای مشخص و ثابت نیست و این اجزایی مختلف ساخت قالب هستند که متعلق به ساخت محصول هستند. بطوریکه یک جزء میتواند در ساخت چند قالب و یک قالب در شکل دهی چند محصول استفاده میشود.

از طرف دیگر مسئله قالب در تولید، برنامه ریزی و دریافت سفارش نیز موثر می باشد. بنابراین کنترل و مدیریت قالبها کار پیچیده ای بوده که میتواند نقش قابل توجهی در کارامدی تولید داشته باشد.
این نرم افزار با هدف کنترل این پیچیدگی طراحی و پیاده سازی شده است که در کنار سیستم کنترل تولید، برنامه ریزی و فروش بطور یکپارچه کلیه عملیات مربوط به قالبها را کنترل می نماید.

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

نگاه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیقی شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.