نرم افزار محاسبه بهای تمام شده

این نرم افزار برای محاسبه بهای تمام شده در شرکتهای تولیدی طراحی و پیاده سازی شده است.

مزایا:

  • یکپارچه با کنترل تولید
  • جمع آوری اتوماتیک اطلاعات تولید
  • امکان محاسبه بهای تمام شده در هر دوره زمانی
  • محاسبه هزینه های هر فعالیت 
  • یکچارچه با سیستم انبار 
  • محاسبه هزیته عوامل مخاف در هر فعالیت
  • یکپارچه با سیستم نگهداری و تعمیرات
  • تهیه گزارش مدیریتی

نرم افزار محاسبه بهای تمام شده


شدت گرفتن رقابت و کاهش حاشیه سود یافتن دقیقتر بهای تمام شده محصولات را مسئله بسیار مهمی برای شرکت های تولید و خدماتی کرده است.برای محاسبه دقیق تر بهای تمام شده نیاز به داده و روش مناسب محاسبه دقیق داریم و باید تا حد امکان از روش های سرشکن کردن هزینه ها اجتناب نماییم.

بنابراین میبایست فعالیتها و منابع مصرف شده برای تولید یک محصول را با حداکثر دقت ممکن اندازه گیری نماییم.
 از طرف دیگر هر شرکت موظف است داتما در حال یافتن روشهای برای کاهش بهای تمام شده محصول خود باشد. برای این کار نیار به اطلاعات دقیق از هزینه ای صرف شده میباشد تا با تحلیل آنها بتواند تصمیم صحیح تری اتخاذ نمود. برای مثل آیا با برون سپاری یک فعالیت میتوان کاهشی در بهای تمام شده ایجاد کرد برای پاسخ این سوال ما باید با دقت مناسبی بتوانیم هزینه ان فعالیت را محاسبه نماییم.
داشتن سیتم بهای تمام شده دقیق مستلزم داشتن اطلاعات دقیق از تولید می باشد در صورتیکه این سیستم با سیستم کنترل تولید بصورت یکپارچه عمل نمایند ما میتوانیم به آسانی با جمع آوری اطلاعات تئولید بصورت اتوماتیک بخش اعظمی از اطلاعات لازم برای بهای تمام شده را بدست آوریم که شاید جزء سخت ترین مراحل محاسبه بهای تمام شده میباشد.
مسئله دیگری که در دقت محاسبه بهای تمام شده موثر است مسئله روش محاسبه می باشد که میبایست متناسب با شرایط آن روش انتخاب گردد.
ما میتوانیم روشهای مختلف محاسبه بهای تمام شده را پیاده سازی نماییم مثل روشهای Throughput Accounting بهره ور محور و یا ABC فعالیت محور و یا روشهای جذبی یک طرفه و دوطرفه و غیره.
نرم افزار بهای تمام شده کروزبا کنترل تولید بصورت یکپارچه عمل مینمایند و ما میتوانیم آن را مطابق با روش مناسب شما متناسب سازی نماییم.

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

توجه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیق شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.