نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات

مزایا:

  • مدیریت اطلاعات اجزایی ماشین آلات
  • امکان ثبت مستندات فنی ماشین آلات
  • اجرای عملیات سرویسهای پیشگیرانه (PM)
  • اجرای عملیات سرویسهای اضطراری (EM)
  • مانیتورینگ کلیه درخواستهای رسیده 
  • کنترل عملکرد پرسنل و کالای مصرف
  • امکان ارسال اتوماتیک پیام کوتاه دز زمان خرابی
  • محاسبه شاخصهای مختلف
  • تهیه گزارش هزینه ها برای سیستم بهای تمام شده
  • امکان تهیه صورتحساب تعمیرات

نرم افزار نگهداری و تعمیرات 

هزینه های نگهداری و تعمیرات، بخش قابل توجهی از هزینه های در یک شرکت می باشد و مهمترین قسمت آن، هزینه فرصت از دست رفته در اثر خرابی یک ماشین می باشد. بررسی ها نشان میدهد هزینه های نگهداری و تعمیرات میتواند بین 15 الی 60 درصد هزینه ها باشد.
بر این اساس، به کارگیری سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات (CMMS) علاوه بر اینکه نقش بسیار زیادی در کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی ایفا می نماید، میتواند در ارائه بموقع محصول، کیفیت محصول، قابلیت اطمینان، چابکی سازمان و درنهایت در رضایتمندی مشتری تأثیرات قابل توجهی داشته باشد.
نگهداری و تعمیرات بخش جدایی ناپذیر تولید است که در مزیت های رقابتی یک شرکت تولیدی میتواند نقش تاثیر گذاری داشته باشد و لازم است بطور علمی در شرکتهای تولیدی اجرا گردد. در شرکتهایی که ماشین آلات تولید آنها از انگشتان دست فراتر میرود، نگهداری سوابق عملیات انجام شده روی ماشینها و پیش بینی عملیاتی که باید انجام شود، نیازمند سیستم اطلاعاتی خواهد بود.
نرم افزار جامع مدیریت نگهداری و تعمیرات (نت) کروز در راستای افزایش مزیت رقابتی شرکتهای تولیدی تهیه شده است.
بکار گیری این نرم افزار در کنار نرم افزار مدیریت کالا و انبار  ودیگر نرم افزارهای جامع تولید میتواند بهره وری آن را دو چندان نماید. 

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و با رعایت قواعد مهندسی نرم افزار و با بهره گیر از آخرین دستاورهای تکنولوژی بصورت یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

توجه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیق شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت انتخاب محصولاتی از این شرکت که نزدیک به مدل کسب و کار شما باشد، میتوانیم آن محصول را منطبق با نیاز شما متناسب سازی کنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما خود را موظف میدانیم در طول چرخه حیات محصولاتمان، آنها را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.