نرم افزار دریافت و پرداخت

این نرم افزار برای مدیریت اطلاعات در واحد حسابداری مالی شرکتهای طراحی و پیاده سازی شده است.

مزایا:

  • پوشش کامل انواع عملیات چک های وارده
  • پوشش کامل عملیات چک های صادره
  • مدیریت حسابهای بانکی
  • مرور تایخچه چکهای صادره و واره
  • کنترل دسته چک و چکهای صادره
  • چاپ چک
  • رسید چک
  • کنترل فیش های واریزی
  • کنترل صندوقها و تنخواه

نرم افزار دریافت و پرداخت

با استفاده از نرم افزار دریافت و پرداخت شما میتوانید وجوه نقد و چک های وارده و صادره شرکت را کنترل و مدیریت نمایید. همچنین به کمک گزارش‌های این نرم افزار می‌توانید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اطلاعات موردنیاز برای مدیریت وجوه نقد و چکها را دراختیار داشته باشید.

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

توجه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیق شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.