نرم افزار دارایی ثابت

این نرم افزار برای مدیریت اطلاعات در واحد حسابداری مالی شرکتهای طراحی و پیاده سازی شده است.

مزایا:

  • تعریف داراییهای شرکت
  • محاسبه استهلاک 
  • کنترل ارزش دفتری دارایی
  • تهیه سند استهلاک

نرم افزار دارایی ثابت

با استفاده از نرم افزار دارایی های ثابت راهکاران، به شما میتوانید تا از وضعیت فیزیکی دارایی و تاریخچه ی آن، در هر لحظه از زمان آگاه شوید و بر اساس این اطلاعات استهلاک تجهیزات و اموال را محاسبه نمایید.

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

توجه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیق شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.