نرم افزار صورتهای مالی

این نرم افزار برای مدیریت اطلاعات در واحد حسابداری مالی شرکتهای طراحی و پیاده سازی شده است.

مزایا:

  • تراز نامه:خلاصه ای ازدارایی،بدهی  و حقوق صاحبان سهام
  • سود و زیان:خلاصه درآمد ه و هزینه ها
  • جریان وجوه نقد:خلاصه جریان وجوه نقد

نرم افزار صورتهای مالی

  صورت‌های مالی منعکس کننده اطلاعات مالی و شرایط دارائی‌ها و بدهی‌های شرکت خواهد بود. لذا برای ارزیابی وضعیت شرکت‌ها و موسسات تجاری، تهیه صورت‌های مالی ضروری است.
با استفاده از نرم افزار تهیه صورت‌های مالی میتوانید براساس گردش‌های مالی دوره‌ ای، صورت‌های مالی شرکت تان را به آسانی، در کم‌ترین زمان تهیه نمایید.

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

توجه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیق شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.