بلاگ

روشهای تهیه نرم افزار

 خرید بسته نرم افزار

منظوراز بسته نرم افزاری این است که تغییرات درنرم افزار, دردست فروشنده نرم افزار می باشد و نیازهای شرکت خریدار تعهدی برای فروشنده جهت اعمال تغییر در نرم افزار بوجود نمی آورد. بطور مثال آفیس ویندوز یا نرم افزارهای شرکت همکاران سیستم از این دست نرم افزارها می باشند. در واقع در این روش شما فرآیندهای کسب و کار خود را منطبق با نگاه و نگرش شرکت فروشنده ی نرم افزار می نمائید.

برای اجرای این روش دو شیوه وجود دارد یکی اینکه شرکت خریدار سعی می نماید از میان بسته های نرم افزاری موجود، منطبق ترین آنها با مدل فعلی کسب و کار خود را تهیه نماید در این شیوه بهبود فرآیندهای کسب وکار خیلی مد نظر نیست و بهبود بیشتر در سطح کار کارشناسان اتفاق می افتد.

 شیوه دیگر اینکه شرکت منطبق ترین نرم افزار با اهداف استراتژیک آتی خود را انتخاب می نماید و در نتیجه مدل کسب و کار خود را با استفاده از نرم افزار جدید بهبود و یا مهندسی مجدد می نماید.نرم افزارهای ERP از جمله این نرم افزارها می باشد. عیب عمده این شیوه اینستکه اگر این انطباق پذیری درست مدیریت نشود میتواند موجب ورشکستگی کمپانی گردد و از محاسن این روش اینستکه شما با هر بار ارتقاء نرم افزار فرآیندهای خود را بهبود میدهید. استفاده ازاین شیوه مستلزم داشتن پیش شرط هایی است، که درصورت عدم فرآهم بودن آنها موجب شکست میشود

 روش متناسب سازی با بهبود نسبی فرآیند ها

در این روش شرکت نرم افزاری متعهد میگردد که نرم افزارهای موجود خود را مطابق با فرآیندهای کسب و کار شرکت خریدار متناسب سازی نماید.در روش میتوان بهبودهای در سیستم بوجود آورد.این روش در مواردی موثر میباشد که چهار چوب نگرش نرم افزار با چهارچوب فرآیندهای کسب وکار شرکت منطبق باشد و یا بتوان به آسانی آن را منطبق نمود. در این روش چون پرسنل خود درگیر تغییرات میشوند مقاومت آنها در مقابل تغییر کمتر است و به نوعی خود را سهیم در توسعه میدانند و از آنجا که چارچوبهای اصلی نرم افزار وجود دارد، در زمانی کوناه تر و با هزینه کمتر میتوان به نرم افزار مورد نیاز دست یافت. در این روش شما میتوانید بهبودهای نسبی در فرآیندها ایجاد نمایید و تا حدی علاوه بر افزایش بهره وری کارایی را نیز افزایش دهید. از جمله  نکات حائز اهمیت در موفقیت این روش انتخاب درست پیمانکار نرم افزاری می باشد. 

روش توسعه سفارشی با مهندس مجدد فرآیندها

این روش برای مواردی است که ما صورت مسئله ای خاص داشته باشیم و یا ابتدا فرآیندهای کسب و کار شرکت را متناسب با اهداف کلان شرکت و تکنولوژی موجود، مورد بازبینی قرار دهیم و نتوانیم نرم افزار متناسب با مدل جدید کسب و کار و یا صورت مسئله خود را بر اساس روش اول و دوم تهیه نمایم. در این روش، نرم افزاری خاص سازمان تهیه میگردد میزان انطباق پذیری نرم افزار با مدل کسب و کار بسیار بالا است و درنتیجه از نظر کارایی و بهره وری، نرم افزار بسیار خوب عمل خواهد کرد  ولی دست یابی به آن دشوارتر،زمان برتر و هزینه برتر از روشهای قبلی می باشد و همچنین پشتبانی و بروزسازی آن نیر به آسانی روشهای قبلی نیست.

نتیجه گیری

واضح است که هر کدام از این روشها مزایا و معایب خود را دارد که هر سازمان می بایست مطابق با اهداف خود و امکانات موجود نسبت به انتخاب یکی از این روشها اقدام نماید.

تاکید می نمایم اهداف توسعه نرم افزاری می بایست در راستای برآورده کردن استراتژیهای بلند مدت شرکت باشد تا فناوری اطلاعات موجب افزایش منفعت گردد

متاسفانه در اغلب شرکتها تغییر در نرم افزارها در سطح کارشناسان مطرح است و نه در سطح مدیران عالی, و مدیران عالی در حد برطرف شدن نیاز کارشناسان به موضوع نگاه می کنند که در واقع یک نگاه ابزاری به فناوری اطلاعات است و نه یک نگاه زیر ساختی و تا زمانیکه مدیران عالی روی موضوع اطلاعات سازمان متمرکز نشوند و اهداف خود را مشخص ننمایند نمی توان بدرستی قضاوت نمود که کدام روش توسعه ی نرم افزاری برای یک شرکت مناسب میباشد

برای مثال داشتن قیمت تمام شده برای هر محصول در هر شرکت اگر از اهداف مدیران عالی باشد، تاثیر بسزایی در سیستم های پردازش تراکنشها مثل دریافت و پرداخت،فروش،خرید و غیره دارد و نمیتوان بدون در نظر گرفتن این نیاز در طراحی سیستم های قبلی  از آنها بطور موثر در جهت این سیستم استفاده نمود. داشتن یک سیستم اطلاعاتی موثر مستلزم یک نگرش جامع و یکپارچه به سیستم های اطلاعاتی می باشد.

با توجه به مطالب ذکر شده توصیه ی میگردد در اولین قدم مدیران عالی شرکت اهداف توسعه نرم افزاری شرکتشان را مکتوب نمایند. تا بتوان بر اساس آن روش درست تحقیق این هدف را تعیین نمود.

 

 

 

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.