نرم افزار مدیریت امور حقوقی و قضایی

نرم افزار مدیریت امور حقوقی و قضای مبتنی بر وب طراحی و پیاده سازی شده است و برای استفاده در کلیه سازمانها و شرکتها که واحد حقوقی دارند مناسب می باشد..

مزایا:

  • مبتی بر وب
  • جامع و یکپارچه
  •  پایگاه داده قوی
  • استفاده از فناوری روز در طراحی
  •  امکان تبادل اطلاعات داخلی بین پرسنل
  • امکان اطلاع رسانی داخلی
  • مدیریت سایت
  • مدیریت کاربران و حقوق دسترسی

نرم افزار مدیریت امورحقوقی و قضایی

 این نرم افزار مبتنی بر وب طراحی و پیاده سازی شده است و میتوان از آن در بخش امور حقوقی سازمانها، نهادها، شرکتها و غیره استفاده نمود.
با استفاده از این نرم افزار میتوان کلیه اطلاعات مربوط به رویداهای این امور را ثبت و مدیریت کرد.
این نرم افزار شامل بخشهای زیر میباشد که بطور مختصر شرح داده می شود:
پروندهای حقوقی و قضایی
دراین بخش اطلاعات کلیه پرونده های قضایی بطور کامل ثبت گردیده و همچنین برای هر پرونده رویدادهای مختلف آن ثبت و پیگیری میشود.
املاک
در این بخش اطلاعات مربوط به کلیه املاک در اختیار سازمان و یا نهاد ثبت میشود. این اطلاعات میتواند مشخصات ثبتی ملک، وضعیت مالکیت ملک و کاربری آن و... باشد. همچنین تغییرات مربوط به ملک ثبت و پیگیری میگردد.
مشاوره و حمایت قضایی از کارکنان
در این بخش خدمات مشاوره ای و حمایتهای قضایی که توسط واحد حقوقی برای پرسنل انجام شده است ثبت و مدیریت میگردد.
متعهدین خدمت
اطلاعات پرسنلی که بدهی ناشی از عدم ایفای تعهد مالی را دارند، ثبت و بدهی آنها تقسیط شده و اطلاعات مربوط به پرداخت های ماهیانه آنها ثبت و مدیریت میگردد.
دعاوی استخدامی
در این بخش دعاوی استخدامی مطرح شده در دیوان عدالت اداری ثبت و پیگری میگردد.

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

توجه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیق شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.