نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق دستمزد مبتنی بر وب و برای استفاده در کلیه سازمانها و شرکتها طراحی شده است.

مزایا:

  • کنترل احکام پرسنلی
  • تعریف مزایای ثابت و غیر ثابت
  • تعیین شمولیت بیمه و مالیات برای عوامل حقوق
  • تهیه سند مالی حقوق بر اساس مراکز هزینه
  • تهیه فایل بیمه به تفکیک بیمه محلی
  • تهیه فایلهای بانک و مالیات
  • گزارشات حسابداری حقوق به تفکیک پرسنل، مراکز هزینه و واحدهی سازمانی
  • تهیه پرفراژ حقوق با حق دسترسی فردی
  • ارتباط با انواع سیستم کنترل کارکرد

نرم افزار حقوق و دستمزد مبتنی بر وب

این نرم افزار برای سازمانها و شرکتهایی مناسب است که به یک سیستم آسان و انعطاف پذیر برای محاسبه دستمزد پرسنل خود نیاز دارند. با کمک این نرم افزار میتوان آرشیو احکام پرسنل را نگهداری نمود. این نرم افزار مبتنی بر وب طراحی و پیاده سازی شده است که ویژگیهای خوبی به آن میدهد.  برای مثال اگر در شرکتی پرسنل در مکانهای مختلف مشغول به فعالیت می باشند با استفاده از این سیستم میتوان عملکرد کاری پرسنل در مکانی که مشغول به فعالیت می باشند ثبت کرد و محاسبه حقوق در دفتر مرکزی انجام شود.
این نرم افزارهر آنچه شما برای فرآیند محاسبه حقوق و دستمزد لازم دارید در خود دارد و شما میتوانید انواع مزایا و یا کسورات را برای هر فرد تعریف نماید و همچنین از دستگاه های حضور و غیاب کارکرد افراد را بطور مستقیم اخذ نمایید. 
با کمک این نرم افزار میتوانید به آسانی لیستهای بیمه، مالیات حقوق و بانک را تهیه و ارسال نمایید. همچنینین سند حقوق و دستمزد را تهیه و برای نرم افزار مالی ارسال نماید.

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

توجه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیق شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.