نرم افزار مدیریت برنامه ریزی تولید

این نرم افزار برای برنامه ریزی مواد و زمانبندی ماشین آلات شرکتهای ماشینکاری و مونتاژ طراحی و پیاده سازی شده است.

مزایا:

 • کمینه سازی تعداد دفعات آماده سازی ماشین آلات
 • مکانیزه نمودن عملیات برنامه ریزی ماشین آلات
 • افزایش بهره وری نیروی انسانی و ماشین آلات
 • کمینه کردن میزان تاخیر در پاسخ به تقاضا
 • پیشنهاد بهینه ترین زمانبندی ماشین آلات
 • زمانبندی مجدد بر اساس وقایع تولید
 • یکپارچگی با نرم افزار کنترل تولید
 • برنامه ریزی مواد اولیه مورد نیاز
 • کمینه سازی موجودی نیمه ساخته
 • بالانس خط با اضافه کردن منابع
 • کاهش وابستگی به افراد
 • استفاده بهینه از منابع
 • شناسایی گلوگاه ها

نرم افزار برنامه ریزی تولید


 نرم افزار برنامه ریزی تولید کروز ویژه صنایع ماشینکاری در راستای کمک به استفاده بهینه از منابع تولید طراحی و پیاده سازی شده است. ماموریت اصلی نرم افزار کمک به واحد برنامه ریزی برای انجام دو وظیفه مهم زیر میباشد:
برنامه ریزی مواد مورد نیاز MRP
برنامه ریزی زمانبندی کار ماشین الات Machine  Scheduling
برنامه ریزی صحیح موجب استفاده بهینه از منابع و درنتیجه باعث افزایش منفعت میشود. در شرکتهای تولیدی که تعداد ماشین آلات و تنوع محصولات زیاد می باشد برنامه ریزی دستی با توجه به تعدد عوامل موثر در آن وقت گیر و غیر بهینه میباشد و این امر موجب اتلاف وقت و سرمایه میشود. با استفاده از نرم افزار برنامه ریزی کروز میتوان برنامه تولید را با دقت و سرعت بیشتری تهیه کرد بطوریکه از کالا، ماشین آلات، وقت و سرمایه به صورت بهینه استفاده شده باشد.
این نرم افزار در چارچوب برنامه جامع سالیانه و با توجه به میزان تقاضای دوره ای، نقطه سفارش انبار، تاریخ تحویل سفارشات تقاضای مورد نیاز برای یک دوره کوتاه مدت را شناسایی کرده و بر اساس اطلاعات موجودی انبار محصول از نرم افزار انبار داری و اطلاعات موجودی کف خط از نرم افزار کنترل تولید ، مقدارمحصولات و نمیه ساختهای مورد نیاز برای تولید را شناسایی و الویت بندی مینماید.این نرم افزار با توجه به درخت ساخت محصول و موجودی انبار مواد اولیه و از موجودی در راه، نیازمندیهای مواد مستقیم تولید و غیر مستقیم آن را محاسبه و گزارش مینماید. سپس بر اساس یک الگوریتم تکرار شونده و با توجه روتینگ ساخت محصول و الویت بندی ساخت عملیات یا کارهای هر ماشین را با توجه به قالب و دیگر منابع مورد نیاز برنامه ریزی مینماید بطوری که حداقل تغییر ستاپ لازم را برای هر ماشین را داشته باشیم. برنامه بگونه ای طراحی شده است که شما میتوانید منابع برنامه ریزی از جمله شیفت و اضافه و غیره را تنظیم نمایید.

این نرم افزار میتواند در شرکتهای که مدل تولید بچ محور دارند و بصورت سفارشی سازی (Make to Order)، انبارشی سازی (Make to Stock) و یا ترکیبی محصول خود را ارائه میدهند، مورد استفاده قرار گیرد.

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

نگاه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیقی شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.