نرم افزار مدیریت قالب و ابزار

این نرم افزار برای مدیریت قالب و ابزار شرکتهای ماشینکاری و مونتاژ طراحی و پیاده سازی شده است.

مزایا:

  • کنترل میزان ضرب کار قالب و اجزایی آن
  • مدیریت وضعیت قالب 
  • کنترل قالبهای ضایعاتی
  • کنترل محل نگهداری قالب

 نرم افزار کنترل قالب و ابزار

نرم افزار کنترل قالب و ابزار یکی دیگر از نرم افزار های ماژول تولید کروز میباشد که بصورت یکپارچه در کنار سیستم کنترل تولید و برنامه ریزی کلیه عملیات مربوط به تجهیزات تولید خصوصاً قالبها را کنترل می نماید. ازآنجا که قالبهای جزء دارایهایی ارزشمند هر شرکت می باشد و همچنین نقشی جدی در برنامه ریزی ماشین آلات دارند بنابر این مدیریت صحیح آنها تاثیر قابل توجهی در بهره وری شرکت دارد. در صورتیکه یک شرکت از قالبهای متعددی استفاده مینماید مدیریت صحیح آنها نیاز به یک سیستم اطلاعاتی دارد.

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

نگاه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیقی شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.