نرم افزار حسابداری مالی

این نرم افزار برای مدیریت اطلاعات در واحد حسابداری مالی شرکتهای طراحی و پیاده سازی شده است.

مزایا:

  • قابلیت تعریف طبقات مختلف تفصیل
  • قابلیت کنترل ماهیت حساب در سطح سرفصل، کل و معین
  • قابلیت تعریف حساب کل و معین
  • قابلیت تعریف شعب مختلف
  • قابلیت تعریف سر فصل حسابها بصورت درختی
  • قابلیت تعریف حساب ارزی
  • قابلیت تخصیص طبقات مختلف تفصیل به حساب معین
  • قابلیت تعریف تفاصیل و تخیصص آنها به طبقه

نرم افزار حسابداری مالی

 

نرم افزار حسابداری مالی از جنبه های مختلف دارای اهمیت فراوانی می باشد اولا مرکز تجمع اطلاعات عملیات مالی و کنترل آنها می باشد ثانیاً اطلاعات لازم برای ارائه به مراکز قانونی را فراهم می آورد.
 نرم افزارهای حسابداری مالی پیشرفته کروز راهکاری مطمئن و قوی برای انجام عملیات مالی در شرکتهای تولیدی و یا شرکتهای با ساختار مالی پیچیده است. این نرم افزار میتواند بطور مستقل و یا در کنار دیگر محصولات این شرکت مورد بهره برداری قرار گیرد.
استفاده از این نرم افزار در کنار نرم افزار جامع تولید و بهای تمام شده بصورت یکپارچه ای میتواند زیر ساخت لازم برای نرم افزار محاسبه بهای تمام شده دقیق و روانتر را فراهم آورد.
در طراحی این نرم افزار چند ارزی بودن ،داشتن تفاصیل متعدد شناور برای یک حساب و همچنین داشت شعب مختلف مد نظر بوده است.

 

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

توجه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیق شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.