نرم افزار محاسبه بهای تمام شده

این نرم افزار برای محاسبه بهای تمام شده در شرکتهای تولیدی طراحی و پیاده سازی شده است.

مزایا:

  • یکپارچه با کنترل تولید
  • جمع آوری اتوماتیک اطلاعات تولید
  • محاسبه بهای تمام شده در هر دوره 
  • محاسبه هزینه های هر فعالیت 
  • نمایش تاثیر هر عامل هزینه در بهای تمام شده
  • محاسبه هزینه عوامل مختلف در هر فعالیت
  • یکپارچه با سیستم انبار
  • یکپارچه با سیستم نگهداری و تعمیرات
  • تهیه گزارش مدیریتی

نرم افزار محاسبه بهای تمام شده


شدت رقابت و کاهش حاشیه سود، محاسبه دقیقتر بهای تمام شده محصولات/خدمات را مسئله بسیار مهمی برای شرکت های تولید و خدماتی کرده است.
برای محاسبه دقیق تر بهای تمام شده نیاز به داده صحیح جامع و روشهای مناسب محاسبه داریم و باید تا حد امکان از روش های سرشکن کردن هزینه ها اجتناب نماییم. 
در نتیجه میبایست فعالیتها و منابع مصرف شده برای تولید یک محصول/خدمات را با حداکثر دقت ممکن اندازه گیری نماییم.
همچنین شرکت ها میبایست مرتباً در حال یافتن راهکارهای جدید برای کاهش بهای تمام شده محصول/خدمات خود باشد. برای این کار نیار به اطلاعات دقیق از هزینه های صرف شده میباشد تا با تحلیل آنها بتوانند تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایند. برای مثل آیا با برون سپاری یک فعالیت میتوان کاهشی در بهای تمام شده ایجاد کرد برای پاسخ این سوال  باید با دقت مناسبی بتوانیم هزینه های آن فعالیت را محاسبه نمود.
داشتن نرم افزار بهای تمام شده دقیق مستلزم داشتن اطلاعات دقیق از تولید می باشد در صورتیکه این نرم افزار با نرم افزارهای کنترل تولید، انبار و نگهداری تعمیرات بصورت یکپارچه عمل نمایند، میتوانیم به آسانی با جمع آوری اطلاعات از آنها بصورت اتوماتیک بخش اصلی و اعظم اطلاعات لازم برای محاسبه بهای تمام شده را بدست آورد که شاید جزء سخت ترین مراحل محاسبه بهای تمام شده باشد.
مسئله دیگری که در دقت محاسبه بهای تمام شده موثر است مسئله روش محاسبه می باشد که میبایست متناسب با شرایط هر شرکت آن روش را انتخاب کرد.
اهم روشهای که امروز در محاسبه قیمت تمام شده بکار میروند شامل Throughput Accounting (بهره ور محور) و یا ABC (فعالیت محور) و یا روشهای جذبی یک طرفه و دوطرفه و غیره می باشد.
نرم افزار بهای تمام شده کروز میتواند بصور مستقل و یا در کنار نرم افزار کنترل تولید، مدیریت کالا و انبار و نرم افزار نگهداری و تعمیرات بصورت یکپارچه بهای تمام شده محصولات را بدقت محاسبه نماید و با استفاده از آن میتوان بهای تمام شده هر محصول را در هر مرحله و براساس عوامل مختلف هرینه بدست آورد.
ما میتوانیم میتوانیم راه کار مناسبی برای محاسبه بهای تمام شده مطابق با نیاز شما ارائه نماییم.

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

توجه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیق شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.