نرم افزار مدیریت کالا و انبار کروز

این نرم افزاربرای صنایع تولید و یا شرکتهای بازرگانی بزرگ طراحی شده است.

مزایا:

  • کنترل فرآیند درخواست کالا از انبار
  • کنترل فرآیند درخواست کالا از انبار
  • کنترل فرآیند درخواست خرید کالا
  • کنترل فرآیند ورود کالا به شرکت
  • کنترل فرآیند خروج کالا از شرکت
  • کنترل کیفی کالای وارده به شرکت
  • کنترل عملیات انبارگردانی
  • کنترل حدود موجودی

 نرم افزارمدیریت کالا و انبار 

در شرکت های تولیدی بخش قابل توجهی از نقدینگی درگردش در حبس کالاهای مورد نیاز میباشد. شرکتها برای از دست ندادن فرصت تولید مجبور به ذخیره کالا در انبارهای خود میباشند. این ذخیره سازی هزینه های قابل توجه، حبس سرمایه، بیمه و نگهداری را در پی دارد. 
متاسفانه در اغلب شرکتها به جهت نداشتن مدیریت صحیح کالا علاوه بر اینکه بیش از حد نیاز کالا در انبارهای خود ذخیره مینمایند شاهد توقف تولید به جهت نبودن کالا و از دست دادن فرصت تولید نیزهستم.
در اغلب شرکتها با مدیریت صحیح کالا میتوانیم منفعت زیادی کسب نماییم. لازمه مدیریت صحیح کالا، داشتن یک سیستم نرم افزاری مناسب است که بتوان با کمک آن جریان حرکت کالا را به درستی مدیریت نمود.
با نرم افزار مدیریت کالا و انبار کروز میتوان با دقت جریان ورود و خروج کالا در شرکت را مدیریت نمود و با بهره گیری از روند های مصرف تخمین دقیقتری ازمقدار مورد نیاز و زمان مورد نیاز به کالا بدست آورد.
در شرکت های تولیدی هر کدام از انبارهای مواد اولیه، قطعات یدکی، محصول و غیره تاثیرات خاصی در روند تولید دارند. برای مثال میزان خروجی انبار مواد اولیه، میزان سرمایه در گردش را تعیین میکند. تنطیم خروجی این انبار با نیاز واقعی تولید، نقش بسزایی در استفاده بهینه از نقدینگی خواهد داشت. 
یکپارچگی این نرم افزار با دیگر نرم افزارها این امکان را میدهد که میزان خروج کالا از انبار با استفاده از سیستم برنامه ریزی تولید و یا کنترل تولید بطور اتوماتیک و هوشمند انجام گیرد تا خروجی انبار منطبق با نیاز واقعی تولید باشد.
هر کدام از انبارهای مواد اولیه، قطعات یدکی، ابزار و محصول بطور مستقیم با بخش خاصی از واحد تولید مرتبط میشوند و علاوه بر انجام وظایف ذاتی یک انبار، وظایف خاصی نیز نسبت به آن بخش دارند که اگر این وظایف هوشمندانه انجام گیرد باعث افزایش منفعت، کاهش دوباره کاری ها، صحت اطلاعات و ردیابی بهتر کالا میشود.
نرم افزار مدیریت جریان کالا و انبار کروز با هدف افزایش منفعت و مدیریت کامل کالا طراحی شده است. 

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

توجه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیق شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.