نرم افزار مدیریت کالا و انبارداری

این نرم افزاربرای صنایع تولید و یا شرکتهای بازرگانی بزرگ طراحی شده است.

مزایا:

 • تعریف نا محدود انبار
 • تعریف کالا و طبقه بندی آنها
 • تعریف صفات ویژه برای هر طبقه کالا
 • کنترل کامل فرآیند درخواست کالا از انبار
 • کنترل کامل فرآیند درخواست خرید کالا و ورود آن
 • کنترل فرآیند ورود کالا به شرکت و تطابق ان با درخواست
 • ریالی نمودن حواله های انبار به روشهای مختلف
 • کنترل فرآیند خروج کالا از شرکت
 • کنترل کیفی کالای وارده به شرکت
 • کنترل حدود موجودی
 • عملیات انبارگردانی
 • ثبت سند تعدیل انبار

نرم افزار مدیریت کالا و انبارداری  


شرکت های تولیدی بخش قابل توجهی از نقدینگی خود را به خرید و نگهداری کالا برای از دست ندادن فرصت تولید اختصاص میدهند. 
مدیریت صحیح و دقیق این حجم از سرمایه گذاری کالا در شرکت نقش موثری در سود و زیان شرکت دارد ولی متاسفانه در اغلب شرکتها به جهت نداشتن مدیریت صحیح و دقیق روی موجودی کالا علاوه بر اینکه از برخی کالاها بیش از حد نیاز در انبارهای خود ذخیره مینمایند شاهد توقف تولید به جهت نبودن برخی دیگر از کالاها و از دست دادن فرصت تولید نیز هستیم.
لازمه مدیریت صحیح و دقیق موجودی کالا، داشتن یک سیستم نرم افزاری مناسب است که بتوان با کمک آن  کالا را به درستی مدیریت نمود. با استفاده از نرم افزار مدیریت کالا و انبار کروز میتوان با دقت جریان ورود، خروج، مصرف و خرید کالا را در شرکت مدیریت نمود و با بهره گیری از بخش ام ار پی نرم افزار برنامه ریزی این شرکت و بر مبنای سفارشات تولید و ترندهای مصرف تخمین دقیقتری از مقدار و زمان مورد نیاز به  کالا بدست آورد. همچنین با استفاده از نرم افزار کنترل تولید میتوان میزان مصرف و تبدیل کالا در تولید را با دقت مدیریت نمود. مقدار صحیح سفارش هر کالا تاثیر قابل توجهی در هزینه های عملیاتی، قیمت تمام شدها، تحویل به موقع محصول و در نتیجه رضایت مشتری دارد.
در این نرم افزار کلیه فرآیندهای که منجر به ورود، خروج، مصرف و خرید کالا از شرکت میشود کاملا مدیریت میگردد. همچنین کلیه عملیات انبارداری و ریالی نمودن رسیدها و حواله های انبار به روشهای مختلف در آن لحاظ شده است.
با کلیک روی ایکون دریافت اطلاعات درهمین صفحه و یا از طریق منوی درخواستها و پر کردن فرم مربوطه، میتوانیم اطلاعات بیشتر در مورد قابلیتهای این نرم افزار ودیگر محصولات در اختیارتان قرار دهیم.

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

توجه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیق شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.