نرم افزار مدیریت کالا و انبار کروز

این نرم افزاربرای صنایع تولید و یا شرکتهای بازرگانی بزرگ طراحی شده است.

مزایا:

  • کنترل فرآیند درخواست کالا از انبار
  • کنترل فرآیند درخواست خرید کالا
  • کنترل فرآیند ورود کالا به شرکت
  • کنترل فرآیند خروج کالا از شرکت
  • کنترل کیفی کالای وارده به شرکت
  • عملیات انبارگردانی
  • کنترل حدود موجودی

 نرم افزارمدیریت کالا و انبار 

شرکت های تولیدی بخش قابل توجهی از نقدینگی خود را به خرید و نگهداری کالا برای از دست ندادن فرصت تولید اختصاص میدهند.این ذخیره سازی هزینه های قابل توجه از قبیل حبس سرمایه، هزینه بیمه و هزینه نگهداری کالا را در پی دارد. 
مدیریت صحیح این حجم از سرمایه گذاری کالا در شرکت نقش موثری در سود و زیان شرکت دارد ولی متاسفانه در اغلب شرکتها به جهت نداشتن مدیریت صحیح کالا علاوه بر اینکه بیش از حد نیاز کالا در انبارهای خود ذخیره مینمایند شاهد توقف تولید به جهت نبودن کالا و از دست دادن فرصت تولید نیز هستیم.
لازمه مدیریت صحیح کالا، داشتن یک سیستم نرم افزاری مناسب است که بتوان با کمک آن جریان کالا را به درستی مدیریت نمود. با استفاده از نرم افزار مدیریت کالا و انبار کروز میتوان با دقت جریان ورود و خروج کالا را در شرکت مدیریت نمود و با بهره گیری از ترندهای مصرف تخمین دقیقتری از مقدار و زمان مورد نیاز به کالا را بدست آورد. مقدار صحیح سفارش هر کالا تاثیر قابل توجهی در هزینه های عملیاتی و در نتیجه قیمت تمام شده کالا دارد که بدون داشتن نرم افزار مناسب مدیریت صحیح آن امکانپذیر نیست.
در این نرم افزار کلیه فرآیندهای که منجر به ورود و خروج کالا از شرکت میشود کاملا مدیریت میگردد. همچنین کلیه عملیات انبارداری در آن لحاظ شده است.
نرم افزار مدیریت جریان کالا و انبار کروز با هدف افزایش منفعت و مدیریت کامل کالا طراحی شده است. 

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

توجه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیق شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.